Categories
Projectes

Catalana Occidente

App clients

Catalana Occidente

És un dels líders del sector assegurador espanyol i de l’assegurança de crèdit en el món.

Projecte

App clients

Repte

Redissenyar i unificar les diferents aplicacions de les companyies de Catalana Occident. Afegir noves funcionalitats i mantenir un flux coherent i usable.

Tècniques

Dispositius apple amb pantalla de Catalana Occident
grafico visual

Resultats