Categories
Projectes

TicSalut

mHealth Generalitat de Catalunya

TicSalut

La fundació TIC Salut Social és un organisme del Departament de Salut, que treballa per impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball online en l’àmbit de la salut.

Projecte

mHealth Generalitat de Catalunya

Repte

Acreditar les aplicacions del portal AppSalut conforme compleixen tots els paràmetres d’usabilitat i accessibilitat per a poder llançar-se al mercat.

Tècniques

grafico visual

Resultados